Συνειδητοποίηση του τι σημαίνει πραγματικά να είσαι δάσκαλος και να διδάσκεις

Εξέλιξη αίσθησης επαγγελματισμού: υπερηφάνεια στο επάγγελμά μας, εμπιστοσύνη στη δημιουργικότητα. Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια ETC αναπτύσσουν μια συνολική συνειδητοποίηση του τι πραγματικά σημαίνει να είσαι δάσκαλος, η πιο σημαντική πτυχή του οποίου είναι η βαθιά επίγνωση της διδασκαλίας καθώς και της αυτο-ανάπτυξης.

skype 'n' chat

Εξατομικευμένα ραντεβού 15 λεπτών που καλύπτουν
— Ερωτήσεις σχετ. με ιδιαιτερότητες της ξένης γλώσσας ή θέματα προφοράς,
— Προτάσεις για ειδικές Διδακτικές Τεχνικές,
— Συμβουλές διαχείρισης/διοίκησης Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Get in touch

40 years of transforming EFL educators.
A “Blast from the Class'”
a leap into the future of teaching

JUNE 15th, 2024, 17:00 – 21:30 Suzanne Antonaros “Time To Reflect: Brief Yet Powerful” Getting To Know You And Me Lilika Couri “AI Tools and Writing” Our ‘friendly enemies’ support our learners Asimenia Featham & Fred Featham “From Little Acts to Big Impact” Empowering children to make a difference and change the world. Anna Karanikola “Mother Goose Nursery Rhymes in the Classroom” Adapting Nursery Rhymes to Teach Very Young Learners & Older Children Anastasia Lagiopoulou “Challenge Me” Open-book Assessment in the Language Classroom Georgia Papas “The Magic of Storytelling: Transforming Words into ‘New Worlds’ Delve into the Art of...

Read More

Current Program

40 years of transforming EFL educators.
A “Blast from the Class'”
a leap into the future of teaching

JUNE 15th, 2024, 17:00 – 21:30 Suzanne Antonaros “Time To Reflect: Brief Yet Powerful” Getting To Know You And Me Lilika Couri “AI Tools and Writing” Our ‘friendly enemies’ support our learners Asimenia Featham & Fred Featham “From Little Acts to Big Impact” Empowering children to make a difference and change the world. Anna Karanikola “Mother Goose Nursery Rhymes in the Classroom” Adapting Nursery Rhymes to Teach Very Young Learners & Older Children Anastasia Lagiopoulou “Challenge Me” Open-book Assessment in the Language Classroom Georgia Papas “The Magic of Storytelling: Transforming Words into ‘New Worlds’ Delve into the Art of Storytelling to Enchant Learners and Capture their Imagination Anastasia Karaoglani “ ‘Diva’ . . . et al” A poetry reading finale!

Read more

Interested in Creativity in Language Teaching?

Ideas for Online and In Person Teaching

The course was not only challenging and enlightening it was also a unique opportunity to explore ourselves and take a dive into the depth of our roles as teachers.  I enjoyed every second of it.

Adda

Career Pathways

Every time I leave one of these workshops I feel more self-confident. I'm looking forward to going back to school to start practicing what we've learned here.  What I liked most, is recognising that there are many people that CARE about their jobs and want to get better.  

Efi

Communication skills

Thank you for reminding me how fun teaching can be.  I feel as if I've just woken up and I ask myself, "What have I been doing all this time?"

It's easy to forget the person you want to be if you don't have that vision in mind. Thanks for helping me get my vision back.  Now I know what I have and what I want to do!

Marilena

Inspiration, motivation and strength, three words that come to mind when describing these worshops.
Thank you for helping me realise that teaching is a mission and it takes much more that just being knowledgeable; for reminding me how important my profession is and how multi-dimensional it has become; for all the ideas, all the material and all the experience that you shared with us;  for your patience whenever we seemed to be lacking the power to follow your stream of thought.  

Thank you for inspiring me to become more effective more creative!

Stella

EFL Methodoly Update Course

 ...energetic, always well prepared, eager to clarify things and full of passion for what they do.

Their  time management was perfect.

Very useful tips and techniques. An inspiring and worthwhile seminar.

UoA Student

Teacher's Basic Tools

... two of the most gifted teachers I know... to have experienced their authority and leadership is magical.

Agnes

EL