Αγγλική Γραμματική στα ελληνικά

Ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνιακή χρήση της αγγλικής γλώσσας. Είναι Βιβλίο Αναφοράς (Α Grammar Reference Book),...

Read More

Teaching Young Learners

Teachers’ Resource Book: Action Songs, Chants and Games, and Portfolio 1,2 & 3

Read More

The Teacher’s Basic Tools the Teacher as Manager

A series of teacher training books on introductory methodology for beginner teachers as well as...

Read More

The Teacher’s Basic Tools: Making Our Lessons Memorable​

A series of teacher training books on introductory methodology for beginner teachers as well as...

Read More

Playway to English: Reading and Writing Book​

A three-level course for teaching English to children in Pre-junior, Junior A and Junior B....

Read More

Playway to English: Teacher’s Guide​

A pre-primary course for very young learners with detailed guidelines for teachers on how to...

Read More

On Stage, 1 – Your One-Hour Show

On Stage, 1 —Your One-Hour Show Suzanne Antonaros, Lilika Couri

Read More
EN